....................................................................................................................................................................................

* Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi:

Global
Phòng kinh doanh dự án
Tel
Mobile
Email
ID Yahoo Skype
 

Võ Trúc
Nguyễn Đắc Hoàng Thanh

2215760 2215761

0903.588.890 0977.185.852

trucvo@dng.vnn.vn
ndhthanh_msc@vnn.vn


 
Phòng kỹ thuật
 

Lê Ngọc Thông
Hồ Công Tú

2215761
01223.526.052
0905.117.907

Chúng tôi mong chờ sự hồi đáp và hợp tác của Quý khách

....................................................................................................................................................................................

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công Nghệ
Mỹ Sơn (MSC)

Office: K21/03 Tôn Thất Tùng, Đà Nẵng
Tel: 0511.3655992-2215760-2215761 - Fax: 0511.3655992
Email: mscdanang@vnn.vn

Copyright © 2003 - 2009 MSC
Home | About | Product | Solution | News | Contact Us | Site Map